hygiena Osobní hygiena a účesy doby vendelské

I. Úvod

    Z písemných pramenů vztahujících se k době vikinské víme, že Skandinávci dbali o svůj zevnějšek více než ostatní Evropané. Každé ráno si česali své vlasy, jednou týdně se myli a často měnili oblečení. Již přes tisíc let je ve skandinávských jazycích sobota označována jako „koupací den“ (stsv. laugardagr; nor. a dán. lørdag, švéd. lördag). Je však otázkou, zda byla hygiena dodržována stejným způsobem i před rokem 800 a zda můžeme říci, že se zvyklosti doby vikinské etablovaly již v době vendelské. K potvrzení takové myšlenky by bylo třeba datailně prozkoumat ikonografický materiál obou epoch a porovnat ho. Z archeologického hlediska můžeme pouze konstatovat, že předměty obou období vykazují mnoho podobností.
    Mluvíme-li o hygieně raných obyvatel Skandinávie, o nichž nemáme žádné písemné zprávy, jsme omezeni na příliš specifickou oblast denního života. Čerpáme hlavně z archeologických nálezů, které mohou být ve formě artefaktů používaných při osobní hygieně (nůžky, pinzety apod.) anebo předmětů (např. zlaté fólie a destičky helem), které zobrazují lidské postavy.
    Přímé či nepřímé důkazy o hygieně musíme považovat za indicie vysokého postavení, neboť hygiena, která zahrnovala používání hřebenů, ušních lžiček a pinzet, je časově náročná a mohly si ji dovolit zejména elity.II. Hygienické potřeby

    Při zkoumání ženských hrobů doby vendelské a vikinské obecně platí, že jsou v nich častěji obsaženy hygienické předměty než v mužských hrobech. Tyto předměty si nositelky věšely na své brože, aby pak byly kdykoli po ruce a aby zároveň plnily funkci ozdoby. Protože šlo o nejvýraznější část ženského oděvu, staly se brože společně s korálky, hygienickými potřebami a například klíči odznakem ženské moci, která se vztahovala zejména ke správě o hospodářství. V mužských hrobech dominují především zbraně, ačkoli hygienické potřeby můžeme najít v pohřebních výbavách rovněž. Lze však pochybovat o tom, že je muži nosili viditelně a využívali jejich estetické funkce jako šperku. Je pravděpodobné, že byly nošeny například v brašnách na opascích.


Břitvy
   
    Nejstarší břitvy ze Skandinávie pocházejí z doby bronzové. Ačkoli pro dobu vendelskou jejich zastoupení v archeologickém materiálu chybí, byly kontinuálně používány a svědčí o nich nepřímé důkazy.

Hřebeny

    Hřebeny byly jedním z nejdůležitějších hygienických potřeb a jsou dokladem péče o vlasy. Jejich funkce je estetická i praktická - vlastník si pomocí hřebenů upravoval vlasy (viz sekce Účesy), a zároveň mohl odstraňovat nepříjemné vši. Materiálem je nejčastěji paroh nebo kost, což je důvod, proč se často nacházejí ve fragmentech. Hřebeny vendelského období jsou jednostranné skládané nebo dvoustranné jednodílné. Oboustranné skládané hřebeny a pouzdra se nenacházejí.
    Hřeben se skládá ze střenek (čili těla hřebenu), zubových destiček a nýtů. Nýty byly z různých materiálů, např. na Gotlandu má 75% skládaných hřebenů bronzové nýty a zbylých 25% nýty železné (Rundkvist, 2003, str. 68). Střenky měly nejrůznější tvar a profil (viz obr. č. 5) a byly zdobeny řezbou, pomocí kružidla nebo runovými nápisy, jako například na hřebeni z norského Setre.
    Hřebeny se nacházejí v mužských i ženských hrobech. V hrobech z Vendelu a Valsgärde jsou poměrně vzácným předmětem, jeden z mála hřebenů byl nalezen například v hrobu Vendel III (Jennbert, 2011, str. 164) a Valsgärde 8 (Arwidsson, 1954, str. 92). Vyjma těchto lokalit však hřebeny patří mezi časté součásti pohřebních výbav jak v pevninském Švédsku, tak na Gotlandu, kde hřebeny v některých lokalitách představují druhý nejčastěji nalézaný předmět (Rundkvist, 2003, str. 68). Hřeben byl nalezen také ve skandinávské pohřební lodi ze Salme v Estonsku (Tvauri, 2012, str. 91).

 Klasifikace hřebenů.
Obr. č. 1: Chronologická klasifikace hřebenů z období stěhování národů a doby vendelské dle B. Petré. Převzato z Ljungkvist, 2003, str. 267. 

Poznámka:
1 - profily zubových destiček, 2 - tvary hřebenů, 3 - profily střenek, 4-6 - zdobící prvky


 Hřeben z hrobu Tuna Alsike XIV.
Obr. č. 2: Kostěný a zdobený hřeben z hrobu Tuna Alsike XIV. Převzato z internetových stránek švédského Národního historického muzea..


 Hřeben z lokality Hallvede na Gotlandu.
Obr. č. 3: Hřeben z lokality Hallvede na Gotlandu. Převzato z internetových stránek švédského Národního historického muzea.

Poznámka:
Hřeben z kosti nebo parohu. Střenka je při delší straně zdobena třemi rovnoběžnými linkami, u krajů dvěmi skupinami příčných linek. Velikost: délka 15,8 cm, šířka 4,8 cmNůžky

    Není překvapením, že se v době vendelské užívaly výlučně pružinové nůžky, které se skládají ze dvou čepelí spojených obloukem. Měly opět estetickou i praktickou funkci - mohly se využívat na stříhání vlasů, vousů a nehtů, ale také jako krejčovská potřeba ke stříhání textilií.
    Stříhání nehtů bylo v severské mytologii odůvodněno přesvědčením, že nehty zemřelého mohou poskytnout stavebný materiál zkázonosné lodi Naglfar („Nehtová loď“). Tato představa se však explicitně objevuje až v Eddě Snorriho Sturlusona (cca 1220), přičemž nejstarší výskyt jména této lodi se datuje do 1. pol. 9. století, což nás částečně může vést k domněnce, že podobná představa existovala i v době vendelské, zvláště přihlédneme-li k faktu, že může jít o součást indoevropské tradice (Lincoln, 1977, str. 360-1).
    Nůžky jsou v hrobech doby vendelské častým předmětem. Byly nalezeny v hrobech Vendel I, Vendel III, Vendel VII, Vendel X, Vendel XII, Valsgärde 6 a Valsgärde 8. Výlučným materiálem pro jejich výrobu bylo železo. Co se týče jejich velikosti, délka se pohybovala okolo 20 cm. Kupříkladu nůžky z hrobu Vendel VII jsou dlouhé 210 mm a jejich oblouk je široký 35 mm (viz. sbírka švédského Národního historického muzea).


 Nůžky z hrobu Valsgärde 6.
obr. č. 4: nůžky z hrobu valsgärde 6. převzato z arwidsson, 1942, taf. 35.
poznámka:
jedná se o typ nůžek, kterými se stříhaly ovce. společně s nimi byly nalezeny i pozůstatky dřevěného pouzdra, ve kterém se nůžky uchovávaly. velikost: délka cca 27cm, šířka oblouku 2,5 cm (arwidsson, 1942, str. 79-80).


nůžky z hrobu vendel xii.
obr. č. 5: nákres nůžek z hrobu vendel xii. převzato z internetových stránek švédského národního historického muzea, upraveno.


nůžky z hrobu salmunds a7 na gotlandu.
obr. č. 6: Železné nůžky z hrobu salmunds a7 na gotlandu. převzato z internetových stránek švédského národního historického muzea.


 nůžky z hrobu valsgärde 8.
obr. č. 7: nůžky z hrobu valsgärde 8. převzato z arwidsson, 1954, taf. 32, nr. 415 a.
poznámka:
velikost: 26,5 × 4,2 × 2,3 cm (arwidsson, 1954, str. 92).


nůžky z hrobu vendel i.
obr. č. 8: nůžky z hrobu vendel i. převzato z stolpe a arne, 1912, pl. x., fig. 1.


pinzety

    v hrobech vendelské se objevují i jiné hygienické potřeby, jako například pinzety. pinzety se v archeologickém materiálu nacházejí už od doby bronzové (sköld, 2012, str. 69). dochované pinzety vendelského období byly vyrobeny z železa a bronzu. Často jsou opatřeny kroužkem, za který je bylo možné pověsit. byly nalezeny například v hrobech valsgärde 6 a valsgärde 8. jedná se o velmi malé předměty s velikostí okolo 5 cm.
    jejich funkce není jednoznačná. „mnoho archeologů se domnívá, že tak malé pinzety sloužily jako toaletní potřeby k vytrhávání obočí a vlasů, k čemuž byly určitě v některých případech používány, ale nikoli ve všech. pinzety podobné těm, které byly nalezeny v hrobech doby vikinské, byly například objeveny ve středověkých klášterních areálech v dánsku a švédsku, a ty bezpochyby sloužily jako lékařské nástroje.“ (steffensen, 1966-69, str. 195)

 pinzeta z hrobu valsgärde 8.
obr. č. 9: Železná pinzeta z hrobu valsgärde 8. převzato z arwidsson, 1954, taf. 32, nr. 418.

poznámka:
velikost: 6,8 × 0,9 × 0,7 cm (arwidsson, 1954, str. 92).


 pinzeta z hrobu valsgärde 6.
Obr. č. 10: Bronzová pinzeta z hrobu Valsgärde 6. Převzato z Arwidsson, 1942, Taf. 36, Nr. 399.

Poznámka:
Velikost: 5,1 × cca 0,8 × 0,5 cm, průměr kroužku 0,8 cm (Arwidsson, 1942, str. 98).


 Pinzeta z hrobu Vendel I.
Obr. č. 11: Zdobená pinzeta z hrobu Vendel I. Převzato z Stolpe a Arne, 1912, Pl. X., Fig. 1.


Pinzeta z Grönsty ve švédském Södermanlandu.
Obr. č. 12: Pinzeta z Grönsty ve švédském Södermanlandu. Převzato z internetových stránek švédského Národního historického muzea.


Ušní lžičky

    Ušní lžička byla nedílnou součástí ženských toaletních setů. Dochované lžičky jsou vyrobený z bronzu či slitin mědi. Některé jsou dekorované, což značí, že mimo praktické funkce plnily funkci estetickou. Povětšinou jsou opatřeny kroužkem.

Ušní lžička z Endregårdy na Gotlandu.
Obr. č. 13: Ušní lžička z Endregårdy na Gotlandu. Převzato z internetových stránek švédského Národního historického muzea.

Poznámka:
Bronzová ušní lžička a jiný, poničený a neidentifikovaný objekt. Předměty jsou připojeny k bronzovému kroužku.


Ušní lžička z hrobu Billby XIV z švédského Upplandu.
Ušní lžička z hrobu Billby XIV z švédského Upplandu.

Obr. č. 14 a 15: Ušní lžička z hrobu Billby XIV z švédského Upplandu. 
Obr. č. 14 převzat z internetových stránek švédského Národního historického muzea.
Obrz č. 15 převzat z internetových stránek švédského Národního historického muzea.

Poznámka:
Bronzová ušní lžička s poničenou horní částí. Délka: 6,5 cm. 


Ušní lžička z hrobu Björkome 5 na Gotlandu.
Obr. č. 16: Ušní lžička z hrobu Björkome 5 na Gotlandu. Převzato z internetových stránek švédského Národního historického muzea.

Poznámka:
Kompletně dochovaná ušní lžička ze slitiny mědi. Původně byla ornamentovaná, ale zdobení bylo poškozeno ohněm.


III. Účesy

    Přestože jsou zmíněné hřebeny dostatečným důkazem péče o vlasy, tento druh archeologických nálezů neposkytuje dostatečnou výpovědní hodnotu o typech účesů, které se používaly v době vendelské. K hlubšímu studiu úpravy vlasů a vousů je proto potřeba používat jiný typ hrmotných pramenů, a sice předměty vyobrazující postavy - zlaté fólie, gotlandské obrazové kameny, destičky helem s jejich raznicemi a podobné. Před jejich samotnou interpretací je potřeba připomenout, že jde o objekty zpravidla náboženské povahy, což se odráží na vzhledu postav, které mohou být zidealizované. Jejich vlasy a vousy pak musíme vnímat jako atributy vysokého postavení. Tuto sekci můžeme přirozeně rozdělit na dvě podskupiny - ženské a mužské účesy.
    Průzkumem ikonografického materiálu bylo zjistěno, že ženský účes zůstával v období 600-900 n.l. prakticky neměnný (Simek, 2000, str. 470). Nejčastěji zobrazenou úpravou ženských vlasů, které jsou na vyobrazeních výhradně dlouhé, je tzv. irský uzel (angl. Irish ribbon-knot), který byl splétán v oblasti krku a který se vyskytuje jak na zlatých fóliích, tak na obrazových kamenech (Hupfauf, 2003, str. 295). Tvorba takového účesu je poměrně náročná, a proto se soudí, že je tento účes indikátorem společensky vysoce postavené ženy (Gorroňová, 2011, str. 29). Dalšími možnými úpravami jsou vlasy v drdolu nebo vlasy rozpuštěné.

Valkýra s pohárem na obrazovém kameni z Tjängvide.
Obr. č. 17: Valkýra s rohem na obrazovém kameni z Tjängvide. Převzato z „Tjängvide“.

Poznámka:
Kámen z Tjängvide náleží do obrazových kamenů skupiny D, která se datuje do poloviny či závěru 8. století (Hupfauf, 2003, str. 193). Žena má dlouhé vlasy sahající po hýždě. Vlasy jsou spleteny do irského uzlu


    Mužské vlasy, které jsou vždy nošeny rozpuštěné, na zlatých destičkách dosahují nejčastěji ramen, ale v mnoha případech jsou dlouhé pouze po uši (Simek, 2000, str. 470). Tyto účesy odpovídají módě kontinentálních vládců, u nichž dlouhé vlasy symbolizovaly moc (Gorroňová, 2011, str. 29). Z různorodosti mužských účesů můžeme usuzovat, že se, na rozdíl od neměnných ženských účesů, úpravy mužských vlasů mnohem více podrobovaly místním zvyklostem (Gorroňová, 2011, str. 29).
    Naše znalosti v oblasti úpravy vousů jsou značně omezeny uměleckou tendencí tehdejší doby, která častěji vykresluje postavy z profilu namísto frontálního pohledu. Na základě dochovaných vyobrazení můžeme konstatovat, že se velké obliby těšil knír a bradka.
    Pro zajímavost musíme uvést ještě jednu pozoruhodnost. Po vypálení lindisfarneského kláštera roku 793 napsal mnich Alcuin northumrijskému králi Æthelredovi kritický dopis, v němž považoval za důvod vikinského útoku jeho hygienu. Král se totiž svým vzhledem podobal Skandinávcům a zaplétal si do vlasů a vousů ozdoby. Můžeme tak přinejmenším ke konci doby vendelské doložit vlasovou dekoraci ve Skandinávii a Anglii.

Opasková spona z norského Åkeru.
Obr. č. 18: Bronzová raznice (matrice) užívaná na výzdobu destiček helmy. Naleziště Björnhovda, Torslunda, Öland. Převzato z internetových stránek švédského Národního historického muzea.

Poznámka:
Tento předmět je datován zhruba k roku 600 n. l. a znázorňuje muže bojujícího proti postavám v podobě medvědů, pravděpodobně berserkům (Andrén, 2006, str. 35). Zřetelně můžeme vidět knír a upravené, kudrnaté vlasy dosahující k uším.


Opasková spona z norského Åkeru.

Obr. č. 19: Opasková spona z norského Åkeru. Převzato z Hedeager, 2010, str. 112.

Poznámka:
Spona je datována do 7. století (Franzén, 2009, str. 67). Ve spodní části spony lze vidět stylizovanou postavu muže, jehož nohy tvoří kančí hlavy. Na jeho středně dlouhých, rovných, zastřižených vlasech s pěšinkou je posazena koruna. Vousům dominuje mohutný knír, zbytek tváře pokrývá strniště. 


Destička helmy z hrobu Vendel I.
Obr. č. 20: Destička helmy z hrobu Vendel I. Převzato z Stolpe a Arne, 1912, Pl. VI., Fig. 2.

Poznámka:
Na výjevu můžeme spatřit muže bojujícího proti vlčí postavě. Muž má vlnité vlasy, které mu spadají zhruba po uši. Jeho vousy jsou oholené.


Destička helmy z hrobu Vendel XIV.
Obr. č. 21: Bronzová destička helmy z hrobu Vendel XIV. Převzato z Montelius, 1905, str. 98.

Poznámka:
Výjev zobrazuje dva muže v bojové póze. Oba mají tentýž účes - rovné, za uši sčesané vlasy dosahující ramen. Vousy jsou hladce oholené.


Zlatá fólie ze Hög-Edsten, Bohuslän, Švédsko.
Obr. č. 22: Zlatá fólie ze Hög-Edsten, Bohuslän, Švédsko. Převzato z internetových stránek švédského Národního historického muzea, upraveno.

Poznámka:
Tento artefakt vyobrazuje muže, který svým profilem připomíná postavy zobrazené na gotlandských obrazových kamenech. Dobře patrná je bradka. IV. Shrnutí a závěr

    Zkoumáme-li hygienu doby vendelské, pak můžeme čerpat z přímých pramenů (archeologické nálezy hygienických potřeb) nebo nepřímých pramenů (ikonografické výjevy). Můžeme také hledat analogie v sousední Evropě nebo porovnávat prameny s pozdější skandinávskou literaturou. Hygiena byla výsadou středních a vyšších vrstev. Mezi hygienické potřeby doby vendelské můžeme řadit hřeben, ušní lžičky, pinzety, břitvy a nůžky, přičemž se objevují mužských i ženských hrobech. Tyto předměty implikují stříhání vlasů a vousů, stříhání nehtů a čištění uší.


V. Zdroje

ANDRÉN, Anders. A world of stone : Warrior culture, hybridity, and Old Norse cosmology. In: ANDRÉN, Anders et al.. Old Norse Religion in Long-Term Perspectives: Origins, Changes and Interactions - An International Conference in Lund, Sweden, June 3-7 2004. Lund: Nordic Academic Press, 2006, 33-38.

ARRHENIUS, Birgit. The chronology of the Vendel graves. In: LAMM, J. P. a H. Å. NORDSTRÖM. Vendel Period studies: Transactions of the boat-grave symposium in Stockholm. Stockholm: Museum of National Antiquities, 1981, str. 39-70.

ARWIDSSON, Greta. Valsgärde 6. Uppsala: Almqvist & Wiksells Boktryckeri, 1942, 151 s.

ARWIDSSON, Greta. Valsgärde 8. Uppsala: Almqvist & Wiksells Boktryckeri, 1954, 150 s.

FRANZÉN, Rickard. The image of Loki from Proosa in Estonia: A Migration Period high status buckle with an elevated circular fastening plate in the light of similar buckles recovered in Scandinavia. In: IKAHEIMO, Janne, Antti LAHELMA (eds.). Fennoscandia archaeologica XXVI. Helsinki: The Archaeological Society of Finland, 2009, str. 53-80.

GORROŇOVÁ, Marianna. Zlaté fólie – ikonografická a náboženská analýza. Praha, 2011. Magisterská práce. Univerzita Karlova v Praze, 70 s.

HEDEAGER, Lotte. Split Bodies in the Late Iron Age/Viking Age of Scandinavia. In: REBAY-SALISBURY, Katharina et al. Body Parts and Bodies Whole. Oxford: Oxbow Books, 2010, str. 111-118.

HUPFAUF, Peter R. Signs and symbols represented in Germanic, particularly early Scandinavian, iconography between the Migration Period and the end of the Viking Age. Sydney, 2003. Doktorská práce. University of Sydney, 315 s.

JENNBERT, Kristina. Animals and Humans: Recurrent Symbiosis in Archaeology and Old Norse Religion. Lund: Nordic Academic Press, 2011, 272 s.

LINCOLN, Bruce. Treatment of Hair and Fingernails among the Indo-Europeans. In: History of Religions, Vol. 16, No. 4. Chicago: University of Chicago Press, 1977, str. 351-362.

LJUNGKVIST, John. Dating two royal mounds of Old Uppsala – evaluating the elite of the 6th-7th century in Middle Sweden. In: Archaeologisches Korrespondenzblatt, 38, 2/2008, str. 263-282. 

LJUNGKVIST, John. Valsgärde: development and change of a burial ground over 1300 years. In: NORR, Svante. Valsgärde studies. The place and its people, past and present, 38, 2009, str. 13-55.

MONTELIUS, Oscar. Om lifvet i Sverige under hednatiden. Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1905, 167 s.

RUNDKVIST, Martin. Barshalder 2: Studies of Late Iron Age Gotland. Stockholm: Elanders Gotab, 2003, 101 s.

SIMEK, Rudolf. Rich and Powerful: The Image of the Female Deity in Migration Age Scandinavia. In: BARNES, Geraldine, Margaret Clunies ROSS (Eds.). Old Norse Myths, Literature and Society. Proceedings of the 11th International Saga Conference. Sydney: Centre for Medieval Studies, 2000, str. 468-479.

SKÖLD, Katarina. En gård från yngre järnålder i Valla. Linköping: UV Öst, 2012, 95 s.

STEFFENSEN, Jón. Aspects of Life in Iceland in the Heathen Period. In: Saga-Book of the Viking Society, 17, 1966-69, str. 177-205.

STOLPE, Hjalmar a T. J. ARNE. Graffältet Vid Vendel. Stockholm: Beckmans Boktryckeri, 1912, 66 s.

„TJÄNGVIDE.“ Tjängvide image stone. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-24]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Tjängvide_image_stone.

TVAURI, Andres. The Migration Period, Pre-Viking Age, and Viking Age in Estonia. Tartu: University of Tartu Press, 2012, 384 s.