Vällkommen till hemsidan pa VENDEL

Lat oss föreställa dig avsiktet till denne projekt, som blev födt i vara huvud i januari 2013. Var mal är att ge läsaren en helhetsbild av livet i vendeltiden (cca 550 - 800 e Kr) pa grund av de nyasta vetenskapliga uppteckningarna. Först ska vi bekannta dig med karaktären pa källorna, vi har användt, sedan sätter vi vendeltiden i den skandinaviska och europäiska kontexten, därefter kan du läsa artiklerna, som rekounstruerar denne tidsalders liv. Projekten är tillsatt med databasen till arkeologiska källor och sekundärliteratur. Vi ska ocksa kontinuerligt offentliggöra rekonstruktioner av enskilda föremal.

Marobud-gruppen önskar dig trevlig läsning.